แจ้งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเข้มข้น จำนวน 13 หมู่บ้าน 1.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลชำ บ้านชำ 2.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลชำ บ้านนาโพธิ์ 3.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลบึงมะลู บ้านหนองศาลา 4.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลเวียงเหนือ บ้านเดียงตะวันออก2 5.อำเภอ กันทรารมย์ ตำบลยาง บ้านกล้วย 6.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านตาไอ 7.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านสะอาด 8.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลดองกำเม็ด บ้านสวาย 9.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลนิคมพัฒนา บ้านนิคมเขต 7 10.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลปราสาท บ้านกันโทรก 11.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลโสน บ้านหนองไฮ 12.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยใต้ บ้านกันแต 13.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ บ้านบก 14.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ บ้านภูมิ 15.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลบักดอง บ้านสำโรงเกียรติ 16.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลพราน บ้านโนนสวรรค์ 17.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลพราน บ้านหมู่ 16 18.อำเภอ ภูสิงห์ ตำบลตะเคียนราม บ้านตะเคียนตะวันออก 19.อำเภอ เมือง ตำบลซำ บ้านโพธิ์ ข้อเสนอแนะ>> กิจกรรมการควบคุมโรค ควรดำเนินการเข้มข้น และต้องส่งภาพกิจกรรมเข้า war room ไข้เลือดออกด้วยครับ แจ้งโดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ<<
เปิดเต็มจอ ภาพรวมจังหวัด จ.ศรีสะเกษ  
 
title เครื่องมือ title ข้อมูลโรค
เลือกพื้นที่
ขนาดปกติ
ขยายแผนที่
ย่อแผนที่
เลื่อนแผนที่
ข้อมูลโรค :
รูปแบบ :
ข้อมูลปี :
               
      
รายงาน :