แจ้งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเข้มข้น จำนวน 3 หมู่บ้าน 1.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลเสาธงชัย บ้านโนนเจริญ 2.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลบักดอง บ้านตำหนักไทร 3.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลภูฝ้าย บ้านกุดนาแก้ว ข้อเสนอแนะ>>ควรดำเนินการเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีผู้่ป่วยเพิ่มเติม และส่งกิจกรรมเข้า war room ไข้เลือดออกด้วยครับ แจ้งโดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ<<
เปิดเต็มจอ ภาพรวมจังหวัด จ.ศรีสะเกษ  
 
title เครื่องมือ title ข้อมูลโรค
เลือกพื้นที่
ขนาดปกติ
ขยายแผนที่
ย่อแผนที่
เลื่อนแผนที่
ข้อมูลโรค :
รูปแบบ :
ข้อมูลปี :
               
      
รายงาน :