แจ้งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเข้มข้น จำนวน 7 หมู่บ้าน อำเภอกันทรลักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านโนนสะอาด อำเภอกันทรลักษ์ ตำบลสังเม็ก บ้านศรพนมทอง อำเภอกันทรลักษ์ ตำบลเสาธงชัย บ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด บ้านหนองหญ้าลาด อำเภอขุขันธ์ ตำบลโสน บ้านแสงอรุณพัฒนา อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ บ้านหนองแวง อำเภออุทุมพรพิัสัย ตำบลขะยุง บ้านเนียม ข้อเสนอแนะ>>ควรดำเนินการเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีผู้่ป่วยเพิ่มเติม และส่งกิจกรรมเข้า war room ไข้เลือดออกด้วยครับ แจ้งโดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ<<
เปิดเต็มจอ ภาพรวมจังหวัด จ.ศรีสะเกษ  
 
title เครื่องมือ title ข้อมูลโรค
เลือกพื้นที่
ขนาดปกติ
ขยายแผนที่
ย่อแผนที่
เลื่อนแผนที่
ข้อมูลโรค :
รูปแบบ :
ข้อมูลปี :
               
      
รายงาน :