แจ้งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเข้มข้น จำนวน 23 หมู่บ้าน 1.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลจานใหญ่ บ้านซำโพธิ์ 2.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประทาย 3.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม บ้านเริงสวรรค์ 4.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม บ้านสว่างตะวันออก 5.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลบึงมะลู บ้านตาแท่นตะวันออก 6.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลภูผาหมอก บ้านด่านเหนือ 7.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลสวนกล้วย บ้านหนองหิน 8.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านโคกโพน 9.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านตายอ 10.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านศรีสะอาด 11.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลโคกเพชร บ้านตาปาง 12.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลโสน บ้านโสน 13.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยใต้ บ้านแดง 14.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยสำราญ บ้านตาฮี 15.อำเภอ ปรางค์กู่ ตำบลหนองเชียงทูน บ้านหนองคูขาม 16.อำเภอ ปรางค์กู่ ตำบลหนองเชียงทูน บ้านหนองเชียงทูน 17.อำเภอ ราษีไศล ตำบลสร้างปี่ บ้านสร้างแก้ว 18.อำเภอ ราษีไศล ตำบลสร้างปี่ บ้านสร้างปี่ 19.อำเภอ ราษีไศล ตำบลหนองอึ่ง บ้านขาม 20.อำเภอ ราษีไศล ตำบลหนองอึ่ง บ้านฮ่องข่า 21.อำเภอ ราษีไศล ตำบลหว้านคำ บ้านหมู่11 22.อำเภอ ห้วยทับทัน ตำบลจานแสนไชย บ้านขี้เหล็ก 23.อำเภอ ห้วยทับทัน ตำบลไม่ระบุตำบล บ้านหมู่ 07 ข้อเสนอแนะ>> กิจกรรมการควบคุมโรค ควรดำเนินการเข้มข้น และต้องส่งภาพกิจกรรมเข้า war room ไข้เลือดออกด้วยครับ แจ้งโดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ<<
เปิดเต็มจอ ภาพรวมจังหวัด จ.ศรีสะเกษ  
 
title เครื่องมือ title ข้อมูลโรค
เลือกพื้นที่
ขนาดปกติ
ขยายแผนที่
ย่อแผนที่
เลื่อนแผนที่
ข้อมูลโรค :
รูปแบบ :
ข้อมูลปี :
               
      
รายงาน :