แจ้งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเข้มข้น จำนวน 13 หมู่บ้าน 1.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลกระแชง บ้านโนนสูง 2.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลบึงมะลู บ้านน้ำขวบ 3.อำเภอ กันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด บ้านแก 4.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านตายอ 5.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ บ้านสะอาด 6.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลนิคมพัฒนา บ้านหนองปลาดุก 7.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลโสน บ้านโสน 8.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลโสน บ้านหนองไฮ 9.อำเภอ ขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ บ้านห้าด 10.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลบักดอง บ้านสำโรงเก่า 11.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลพราน บ้านสุขสันต์ 12.อำเภอ ขุนหาญ ตำบลโพธิ์กระสังข บ้านโพธิ์กระสังข์เหน 13.อำเภอ ภูสิงห์ ตำบลโคกตาล บ้านศาลา ข้อเสนอแนะ>> กิจกรรมการควบคุมโรค ควรดำเนินการเข้มข้น และต้องส่งภาพกิจกรรมเข้า war room ไข้เลือดออกด้วยครับ แจ้งโดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ<<
เปิดเต็มจอ ภาพรวมจังหวัด จ.ศรีสะเกษ  
 
title เครื่องมือ title ข้อมูลโรค
เลือกพื้นที่
ขนาดปกติ
ขยายแผนที่
ย่อแผนที่
เลื่อนแผนที่
ข้อมูลโรค :
รูปแบบ :
ข้อมูลปี :
               
      
รายงาน :